Herräng Dance Camp

28th June to 2nd August

Registration begins 15th January 2014
Welcome to Herrang

Swing Kids & Teens

!!Frankie Manning 100 år: fira med Lindy Hop!

Hjärtligt välkomna till Swingkids & Swingteens 2014!

English version below!

Detta år firar vi Frankie Manning 100 år! I hans ära ger vi er EXTRA mycket Lindy Hop och ännu mer av hans härliga historia! Frankie Manning var inte bara en fantastisk artist och danslärare utan även en man med en sprudlande personlighet som alltid välkomnade alla oavsett var man kom ifrån. En stor ledare som på ett utomordentligt sätt kunde inspirera alla att dansa och att hitta glädjen i dansen och musiken. Hanna och Mattias Lundmark som driver Swingkids & Swingteens har haft privilegiet att både umgås, uppträda med och ha denne legend som danslärare. Frankie gick bort 2009 men hans anda lever kvar hos oss och detta är ett ypperligt tillfälle att låta er inspireras av honom med mycket dansglädje och sväng! Vi firar med massa Lindy Hop och även klassiska Frankie-danser som Big Apple, Shim Sham och Electric Slide.

Dessutom får ni alla i år ett eget val med tema:
Vecka 1
-    Streetdance
-    Stepp
-    Show & tävling lindy hop
Vecka 2
-    Streetdance
-    stepp

De är 3 lektioner och kommer att ha blandad ålder och blandad nivå.
Under vecka 1 (inte vecka 2) erbjuder vi det egna valet som kallas ”Show & tävling lindy hop”. För det valet måste man anmäla sig med en kompis, men könet spelar ingen roll. Namnet på kompisen/partnern ska stå i fritexten i er registrering.

Praktisk information om lägret
Vi följer traditionsenligt ett veckoschema med ca 15 danslektioner (varav 3 är ”ett eget val”), aktivitet varje dag och ett uppträdande på torsdagskvällen. På fredagen blir det aktivitetsdag och Tedans.
Vi kör vecka 1 (29/6-4/7) och vecka 2 (6/7-11/7).
Lägret kostar i år 2200 kr vilket betalas via faktura.

Vecka 1 (Show & Competition week) kommer vi satsa på tre grupper: Swingkids (9-12 år), Swingteens (13-15 år) och en fortsättningsgrupp (blandad ålder).  Fortsättningsgruppen är inte tävling och show utan det är ett tema som alla kan anmäla sig till under 3 lektioner.
Om vi har tillräckligt med elever för att skapa en fortsättningsgrupp så riktar sig den mot de som dansar året runt; lindy hop, pardans, tar regelbundna dansklasser eller besökt Swingkids & Swingteens minst 4 gånger. Man anmäler sig beroende på ålder till antingen Swingkids eller Swingteens och sedan delar Hanna & Mattias upp grupperna. Ni får veta er grupp i det infobrev vi skickar 9:e juni.

Vecka 2 (International week) kör vi Swingkids (9-12 år) och Swingteens (13-15 år).
Denna vecka uppmuntrar vi våra internationella elever att anmäla sig och alla de svenska barn som vill öva lite mer på sin engelska.

Det egna valet!
Det har varit en stor spridning på vad barnen önskar som tema på danslägret och därför erbjuder vi i år att barnen själva får bestämma ett tema på 3 av de 15 lektionerna.

Det ”Egna valet” skrivs i rutan med fritext när ni registrerar er för Swingkids eller Swingteens.

Nytt för i år!
På kvällarna, lördag-onsdag, varje vecka så erbjuder vi en kul aktivitet på Folkets hus kl. 20.00-22.00. Det är helt valfritt om man vill vara med och vi tar inte närvaro under denna tid. Torsdag är det uppvisning och på fredag är det fest så de kvällarna erbjuder vi ingen aktivitet.

Registrering!
För att anmäla sig så måste ni skapa ett herräng-id och till det behövs en egen email-adress. Ange BARNETS NAMN i Herräng-id:t.

Det ”Egna valet” skrivs i rutan med fritext.
I fritext-rutan får ni gärna även skriva in en email-adress som ni kollar av regelbundet.
Här skriver ni även in danserfarenhet: Hur många gånger eleven har gått Swingkids eller Swingteens. Hur ofta man dansar lektioner under året. Vilka stilar av dans man behärskar och hur många år man dansat dem.

Hjärtligt välkomna att fira Frankie Manning 100 år!

För frågor besök www.mandh.se eller maila swingkids@mandh.se

Vi önskar er en svängig sommar!
/Hanna & Mattias Lundmark

 ********************

ENGLISH VERSION

Frankie Manning 100 years:  Celebrate with Lindy Hop!

Heartly welcome to Swingkids & Swingteens 2014!

This year we celebrate Frankie Manning 100 years! We want to honor the legacy of this great leader w ith a lot of Lindy hop, spirit, history and joy.
Except lindy hop there will also be a lot of Frankie-dances like Big Apple, Shim Sham and Electric Slide.
You will also get Your own choice:
The choices are:
Week 1
-    Streetdance
-    Tap
-    Show & competition lindy hop
Week 2
-    Streetdance
-    Tap

The three classes will be mixed level and mixed ages.
During week 1 (not week 2) you can choose ”Show & competition lindy hop” as Your own choice. To do that you need to do those three classes with a friend, gender does not matter. You write who your partner/friend is in your registration.

About the camp
We do 15 classes (3 of them are ”your own choice”) in one week and Thursdaynight a small performance. Friday is an acticityday and also tea-dance.
Week 1 (29/6-4/7) & Week 2 (6/7-11/7).
The camp is 2200 sek.

Week 1 (Show & Competition week) We aim to have three groups: Swingkids (9-12 years), Swingteens (13-15 years) and one continuation-group (mixed ages).
If there is enough students we do the third group. So you register for Swingkids or Swingteens depending on age and then Hanna & Mattias will divide the groups. You will be informed of which group in the infoletter we send you 9th of june.

Week 2 (International week) We offer Swingkids (9-12 years) and Swingteens (13-15 years).
This week we encourage all our international students to register and also all swedish kids who wants to practise some extra english! But we will offcourse also speak swedish in the classes.

New this year!
Every night Saturday to Wednesday between 8-10pm we offer an activity in Folkets hus for all Swingkids & Swingteens.

Register!
Create a Herräng-id with the NAME OF THE CHILD.

”Your own choice” is written in the ”freetext-box”.
In the ”freetext-box” we also want you to write an emailadress that you check regularly.

Also write the childs dance-experience here: How many years he/she danced Swingkids/Swingteens. How often you take danceclass during the year. Which style of dance you master and how many years you did it.

A heartly welcome to celebrate Frankie Manning 100 years!